نمایش 9 24 36

بذر بامیه کلش

تومان۴۰,۰۰۰
بامیه CLEMSON SPINELESS OP زمان اولین برداشت: ۴۵ روز پس از کشت بوته قوی با عملکرد بالا میوه به رنگ