فایل های آموزشی

مقدار بذر مورد نیاز برای یک هکتار کشت با تراکم مناسب

کیفیت بذر عامل مهمی در تعیین مقدار بذر کاشته شده می باشد. در مورد اغلب سبزی ها بذر ارزان ترین رقم از پنج عامل مهمی است که هزینه تولید را تشکیل می دهد. چهار عامل دیگر یعنی زمین، کارگر، کود شیمیایی و ادوات تقریبا برای یک رویش ضعیف گیاهی و یا یک رویش کامل گیاهی یکسان می باشند. بنابراین از نظر اقتصادی، محدود کردن کیفیت یا مقدار بذر صحیح نمی باشد.

 

 

 

سبزی تعداد تقریبی بذر در ۱۰۰ گرم مقدار تقریبی بذر لازم برای هر هکتار (کیلوگرم)
اسفناج ۹۸۶۰ ۱۷-۸
اسفناج زلاندنو ۱۲۳۰ ۱۷
بادمجان ۲۲۸۸۰ ۲/۵
باقلا ۱۷۶-۷۰ ۹۰-۶۸
بامیه ۱۷۶۰ ۹-۷
پیاز ۲۹۹۲۰ ۴/۵ – ۳/۵
تربچه ۸۸۰۰ ۲۲/۵- ۱۱/۵
تره فرنگی ۳۸۷۲۰ ۴/۵
جعفری ۶۵۱۲۰ ۴/۵- ۳/۵
جعفری ریشه ای ۴۲۲۴۰ ۶- ۳/۵
چغندر برگی ۵۶۳۲ ۹- ۷
چغندر لبویی ۵۶۳۲ ۱۱-۷
خردل ۵۲۸۰۰ ۶ – ۳/۵
خیار ۳۸۷۲ ۳/۵ – ۲/۵
ذرت ۵۳۶ – ۴۲۳ ۱۷ – ۱۱
سویا ۱۲۳۵ – ۶۱۷ ۴۵ – ۲۲/۵
شلغم ۵۲۸۰۰ ۲/۵– ۱/۲
شلغم روسی ۴۲۲۴۰ ۲/۵ – ۱/۲
شنگ ۶۶۸۸ ۱۱/۵ – ۹
طالبی ۴۵۷۶ ۴/۵ – ۲/۵
فلفل ۱۵۸۴۰ ۴/۵– ۲/۵
کاسنی فری (آندیو) ۹۵۰۴۰ ۴/۵– ۳/۵
کاهو ۸۸۰۰۰ ۳/۵ -۱/۲
کدو تنبل ۱۰۵۶ – ۳۵۲ ۱/۲
کدو خورشتی ۱۴۰۸ -۴۲۳ ۷ – ۲/۵
کرفس ۲۵۳۴۴۰ ۲/۵ -۱/۲
کرفس ریشه ای ۲۵۳۴۴۰ ۲/۵ -۱/۲
کلم پیچ ۳۱۶۸۰ ۱/۷ -۰/۶
کلم پیچ بدون سر ( کلارد) ۳۱۶۸۰ ۴/۵ – ۲/۵
کلم تکمه ای ۳۱۶۸۰ ۱/۷ – ۰/۶
کلم چینی ۳۱۶۸۰ ۲/۵ – ۱/۲
کلم سبز ۳۱۶۸۰ ۴/۵ – ۲/۵
کلم قمری ۳۱۶۸۰ ۶ – ۳/۵
کلم گل سبز (بروکلی) ۳۱۶۸۰ ۱/۷ – ۰/۶
گل قاصد خوراکی ۱۲۳۲۰۰ ۲/۵
گل کلم ۳۱۶۸۰ ۱/۷ -۰/۶
گوجه فرنگی ۴۰۴۸۰ ۱/۲ – ۰/۶
لوبیا، انواع پا بلند ۴۴۰ – ۳۵۲ ۴۵ – ۲۳
لوبیا، انواع پا کوتاه ۴۴۰ – ۳۵۲ ۱۰۱ -۷۹
لوبیا پهن ( امریکایی) پا بلند ۲۶۴ – ۸۸ ۴۵ -۳۴
 لوبیا پهن ( امریکایی) پا کوتاه ۲۶۴ – ۸۸ ۶۸ – ۴۵
لوبیا چشم بلبلی پا کوتاه ۷۹۲ ۴۵ – ۲۳
مارچوبه ۲۴۶۵ ۳/۵ -۲/۵
نخود فرنگی ۶۱۷ -۳۱۷ ۲۴۷ – ۱۰۱
هندوانه ۱۰۵۶ -۷۰۴

۳/۵ – ۱/۲

هویج ۸۰۹۶۰

۴/۵ – ۲/۵

جدول مقدار بذر مورد نیاز برای یک هکتار برای دانلود در زیر آورده شده است. 
مقدار

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.