فایل های آموزشی

آموزش کاشت ذرت

ذرت سازگاری زیادی با شرایط مختلف آب و هوایی و خاک دارد. از دانه آن می توان در تغذیه انسان ها و هم به عنوان علوفه دام استفاده کرد. دانه ذرت علاوه بر مصرف غذایی به جای آرد گندم نیز استفاده می شود و دارای مقدار زیادی نشاسته است.

بذر ذرت
انواع ذرت

۱ – ذرت های غیر هیبرید : این نوع در مقابل بیماری ها دارای مقاومت کمتری بوده و محصول آن در اواخر پاییز برداشت می شود.

۲ – ذرت های هیبرید: شامل دو گونه supper sweet و sunglow می باشند. Supper sweet : این گونه برای مناطقی با تابستان طولانی توصیه می شود و در این مناطق محصول خوبی نیز می دهد. همچنین از لحاظ طعم و شیرینی دانه ها از رقم های غیرهیبرید بهتر است. Sunglow: این گونه از ارقام هیبرید را برای مناطق سردسیر و در واقع مناطقی با تابستان کوتاه مدت توصیه می کنند. ولی باید به این نکته توجه کرد که هیچ وقت در مزرعه نباید چند نوع هیبرید ذرت را در کنار هم کاشت. زیرا محصول نسل بعد خالص به دست نخواهد آمد و از آن جایی که ذرت شیرین را جهت مصرف تازه کشت می کنند لازم است مدت زمان عرضه به بازار طولانی تر باشد. 

شرایط آب و هوایی برای رشد

ذرت در هر نوع آب و هوایی قابل کشت است ولی در آب و هوای گرم از رشد و نمو بهتری برخوردار است، همچنین زودرس تر شده و محصول بیشتری می دهد . علاوه بر وجود دمای کافی در طول دوره رشد باید به طور مداوم رطوبت کافی در اختیار گیاه باشد. نیازهای آبی ذرت در زمان تولید ریشه و تلقیح آن ها و همچنین در موقع بستن دانه ها به حداکثر خود می رسد. زیرا در این مراحل از رشد گیاه، کمبود آب به خصوص اگر همراه با بادهای گرم و خشک نیز باشد، در گرده افشانی و تشکیل دانه اختلال ایجاد کرده و قسمت های نوک بلال فاقد دانه خواهد بود و یا دانه های ریزی تولید خواهد کرد. آزمایشات بر روی ذرت نشان داده که این گیاه برای تولید محصول کافی بیشتر از سایر سبزی ها در دوره رشد و  نمو خود به آب نیاز دارد و سریع تر از سایر سبزی ها به کم آبی عکس العمل نشان می دهد.

خاک مناسب برای رشد

ذرت را در هر خاکی می توان کاشت ولی برای تولید زودرس آن از زمین های سبک شنی استفاده می شود و در بقیه موارد از زمین های سنگین لومی یا رسی لومی استفاده می گردد. چون در این نوع زمین ها کمبود آب کمتر دیده می شود. PH مناسب برای رشد آن ۶ تا ۶/۵ می باشد.

روش کاشت ذرت

جهت کاشت ذرت زمین را در پاییز خوب شخم زده و ۲۵ تا ۳۰ تن در هکتار کود دامی جهت تقویت زمین به خاک اضافه می شود. سپس در بهار خاک را خوب نرم می کنند. با توجه به این که این محصول رشد سریعی دارد بنابراین نیاز کودی آن بالاست. بنابراین در زمین های با خاک های مرغوب کود ازته را تا ۸۵ کیلوگرم در هکتار مصرف می کنند. نیاز ذرت به کود فسفر خیلی کم می باشد و میزان ۴۰ تا ۴۵ کیلوگرم در هکتار کافی است. ولی برعکس به کودهای پتاس احتیاج فراوانی دارد و میزان ۸۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم مصرف می کنند. این محصول به کمبود روی حساس است و در صورت کمبود این عنصر نوارهای کم رنگی روی برگ ها ظاهر می شود و جوانه ها به رنگ سفید در می آیند.

زمان کاشت ذرت پس از رفع سرما در بهار صورت می گیرد. کاشت ذرت به دو صورت انجام می شود: روش خطی و روش پشته ای در روش خطی یا ردیفی فواصل ردیف ها را ۷۵ تا۱۲۰ سانتی متر و فواصل بوته ها را ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر در نظر می گیرند و در روش پشته ای ، فواصل پشته ها را از یکدیگر ۹۰ سانتی متر در نظر گرفته و در هر پشته ۵ الی ۶ عدد بذر را می کارند. پس از سبز شدن، بوته های ضعیف را حذف کرده و تقریبا ۳ تا ۴ بوته باقی می ماند. کاشت ذرت به صورت پشته ای از کاشت ذرت به روش خطی بهتر است زیرا عمل گرده افشانی که به وسیله باد صورت می گیرد، آسانتر انجام می شود.

لینک خرید بذر ذرت شیرین رقم دیانا

لینک انجمن علمی بذر ایران

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.